Stanovisko predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka a predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika k prípadu FK Dúbravka.

Stanovisko FK Dúbravka k stanovisku predsedu BFZ a predsedu ŠTK
BFZ k prípadu FK Dúbravka.

Vyjadrenie klubu

.