Príspevok na činnosť klubu na sezónu 2021/2022 

Služby zahrnuté v príspevku na činnosť klubu na sezónu 2021/2022

  • Kvalifikovaní tréneri – tréningy podľa najnovších tréningových metód
  • Športové pomôcky na tréning, lopty, dresy vrátane prania
  • Kvalitné podmienky pre tréningový proces a zápasy – úplne nový celoročne využiteľný umelý trávnik v krásnom prírodnom prostredí
  • Vybudované zázemie pre hráčov – vykurované šatne, hygienické priestory samostatne pre každú šatňu
  • Zázemie pre rodičov a fanúšikov – 2 kryté tribúny, sociálne zariadenie pre divákov, možnosť občerstvenia a športového vyžitia priamo v areáli – Športové centrum Dúbravka (tenis, bedminton, bowling, stolný tenis)

Príspevok na činnosť klubu bol stanovený vo výške 444 €/hráča/rok. Poplatok je možné hradiť:
– mesačne do 10.dňa daného mesiaca (37 €),
– štvrťročne do 10.dňa na začiatku každého kalendárneho štvrťroka (111 €),
– ročne do 15.9.2021 (444 €)

Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu: 18437032/0200, IBAN: SK86
0200 0000 0000 1843 7032

Do popisu platby prosím uveďte meno a priezvisko hráča, kategóriu a obdobie, za ktoré poplatok platíte.

Dôvody neplatenia členského/príspevku na činnosť klubu – dlhodobé zranenie, alebo choroba (dlhšie ako 2 týždne).

Príspevok na činnosť klubu za hráča je kalkulovaný spôsobom, aby čiastočne pokryl náklady potrebné na chod jednotlivých družstiev počas celej sezóny.

V Bratislave, 24.8.2021.

Vedenie FK Dúbravka.

KATEGÓRIE U5, U6, U7 KATEGÓRIE U8 – U19