Hlavným sponzorom klubu je už dvadsať rokov spoločnosť FK CRA s.r.o.

Najväčšie športové úspechy dosahoval futbalový klub v rokoch 1990-1993, keď mužstvo mužov pôsobilo v II. slovenskej národnej lige. V priebehu posledných 20 rokov mal Futbalový klub Dúbravka v súťažiach zapojených v priemere 6 – 7 mužstiev.

V súčasnosti má Futbalový klub Dúbravka až 11 súťažných družstiev a to ženy, U19, U17, U15, U13, U12, U11, U10, U9, U9 B, U8 a 3 nesúťažné kategórie U7, U6 a U5. Celkovo to predstavuje zhruba 200 mladých športovcov.

Činnosť futbalového klubu prispieva k rozvoju športu nielen v mestskej časti, vychováva deti k pohybovej aktivite a aktívnemu tráveniu voľného času a v nemalej miere prispieva k rozvoju zdravého životného štýlu populácie mestskej časti. Náš klub vo svojom areáli organizuje rôzne športové akcie pre základné školy a obyvateľov mestskej časti.

FK Dúbravka svojou činnosťou výrazne pôsobí nielen výchovne (šport učí disciplíne a zodpovednosti), ale aj preventívne, pretože deti majú zmysluplnú aktivitu. Máme záujem aj naďalej pokračovať v týchto činnostiach v uvedenom duchu a rozvíjať ich v snahe poskytnúť možnosti rozvoja komunite mestskej časti. Od trénerov si v spojitosti s kvalitným zázemím futbalového klubu sľubujeme zabezpečenie trvalého rozvoja mládežníckeho futbalu na zodpovedajúcej úrovni v regióne a jeho ďalšie napredovanie.

Touto cestou by sme sa radi poďakovali mestskej časti Bratislava – Dúbravka za poskytnutú dotáciu na podporu športu mládeže v FK Dúbravka. ĎAKUJEME!

Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava, prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti prace s deťmi a mládežou.

Futbalový klub Dúbravka bol založený koncom štyridsiatych rokov minulého storočia pod súťažným, ligovým názvom Slovan Dúbravka.

 • 1985
  došlo k zániku nezávislej štruktúry klubu, ktorý sa zlúčil s Telovýchovnou jednotou Slovan Dúbravka a Telovýchovnou jednotou BAZ Bratislava.
 • 1985
  od 1. júla už fungoval Dúbravský futbalový klub pod oficiálnym jednotným názvom Telovýchovná jednota BAZ Dúbravka.
 • 1989
  Po spoločensko-politických zmenách, po novembri 1989, nastali zmeny aj v pôsobení futbalového klubu v Dúbravke.
 • 1991
  vystúpil futbalový oddiel z Telovýchovnej jednoty BAZ Dúbravka a od 1. apríla 1991 vznikol samostatný právny subjekt – športové združenie Futbalový klub Dúbravka, čím sa začala písať novodobá moderná história futbalu v Dúbravke. Od roku 1986 je predsedom futbalového klubu Ing. Miroslav Janky, ktorý bol aj pri zmenách v roku 1991 a zastáva túto funkciu dodnes.
 • 2002
  V roku 2002 sa začalo s prípravou na rekonštrukciu a modernizáciu priľahlého športového areálu. Pri tejto príležitosti bola vypracovaná rozsiahla architektonická štúdia a vykonávacie projekty zamerané na výstavbu nových objektov a rekonštrukciu už existujúcich objektov.
 • 2003
  V roku 2003 sa oficiálne ukončila 1. etapa prestavby, počas ktorej bola zbúraná telocvičňa a obslužné zariadenia. Práve na tom istom mieste bola následne vybudovaná nová športová hala a prevádzková budova.
 • 2017
  V roku 2017 sme dokončili kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna. K zvýšeniu úrovne štadióna výrazne prispelo vybudovanie kvalitného umelého trávnika 3. generácie a umelého osvetlenia.
 • 2019
  V roku 2019 sa mužstvo seniorov stalo majstrami V. ligy OBFZ BA-mesto, keď si po dlhých 15 rokoch zdvihli nad hlavu trofej pre víťaza súťaže.

Futbalový klub Dúbravka je situovaný v nádhernom prostredí Devínskej Kobyly na ulici K Horárskej Studni v Dúbravke.

Predsedom futbalového klubu v Dúbravke je aj v súčasnosti Ing. Miroslav Janky, ktorý post predsedu aktívne zastupuje už od roku 1986.

ŠTADIÓN FK DÚBRAVKA

Futbalový klub Dúbravka sa nachádza v krásnom prostredí pod Devínskou kobylou na ulici k Horárskej studni. V roku 2002 započali prípravy na rekonštrukciu a modernizáciu celého športového areálu. Vypracovaná bola architektonická štúdia a vykonávacie projekty na výstavbu nových objektov a rekonštrukciu existujúcich.

V roku 2003 bola ukončená prvá etapa prestavby. Starú telocvičňu a priľahlé obslužné zariadenia bolo treba zbúrať a vybudovať novú prevádzkovú budovu a športovú halu. Po 10 mesiacoch práce prírodnú trávu nahradila umelá, vybudovala sa nová budova s komplexným zázemím pre všetky futbalové družstvá klubu.

V roku 2017 sme dokončili kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna, ktorá zahŕňala výstavbu novej sociálnej budovy ako zázemia pre futbalový klub. Nachádzajú sa v nej šatne pre hráčov a rozhodcov, kancelárie trénerov, práčovňa a priestory pre divákov (2 nové tribúny).

Športová hala sa využíva na rôzne halové športy (tenis, bedminton, basketbal, halový futbal). Súčasťou prevádzkovej budovy sú aj dve bowlingové dráhy, bar a ubytovacie kapacity.

Adresa: K Horánskej studni 31, Bratislava-Dúbravka
Kapacita: cca 500 miest

FK Dúbravka ponúka prenájom ihriska spolu so šatňami a sprchami. K dispozícií aj v zimných mesiacoch vďaka umelej tráve a osvetleniu. V prípade záujmu kontaktujte správcu areálu na +421 903 123 348.

FOTOGALÉRIA INTERIÉRU A EXTERIÉRU NIŽŠIE

Šatňa ´A´ tímu
Chodba
Miestnosť pre delegované osoby
Sprchy pre delegované osoby
Miestnosť pre delegované osoby
Šatňa pre hráčov
Sprchy pre hráčov
Šatňa pre hráčov

Sociálne zariadenie pre divákov a rodičov
Sociálne zariadenie pre divákov a rodičov
Sociálne zariadenie pre divákov a rodičov
Zasadacia miestnosť
Miestnosť pre videoanalýzy
Futbalové ihrisko
Futbalové ihrisko
Futbalové ihrisko
Futbalové ihrisko
Tribúna pre divákov
Celoročne využiteľná umelá tráva
Budova
Pohľad zhora

Tímy

Info pre rodičov

Príspevok na činnosť klubu na sezónu 2020/2021

Služby zahrnuté v príspevku na činnosť klubu na sezónu 2020/2021

 • Kvalifikovaní tréneri – tréningy podľa najnovších tréningových metód
 • Športové pomôcky na tréning, lopty, dresy vrátane prania
 • Kvalitné podmienky pre tréningový proces a zápasy – úplne nový celoročne využiteľný umelý trávnik v krásnom prírodnom prostredí
 • Vybudované zázemie pre hráčov – vykurované šatne, hygienické priestory samostatne pre každú šatňu
 • Zázemie pre rodičov a fanúšikov – 2 kryté tribúny, sociálne zariadenie pre divákov, možnosť občerstvenia a športového vyžitia priamo v areáli – Bowlingbar (tenis, bedminton, bowling, stolný tenis)

Príspevok na činnosť klubu bol stanovený vo výške 360 €/hráča/rok. Poplatok je možné hradiť:
– mesačne do 10.dňa daného mesiaca (30 €),
– štvrťročne do 10.dňa na začiatku každého kalendárneho štvrťroka (90 €),
– ročne do 15.9.2020 (360 €)

Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu: 18437032/0200, IBAN: SK86
0200 0000 0000 1843 7032

Do popisu platby prosím uveďte meno a priezvisko hráča, kategóriu a obdobie, za ktoré poplatok platíte.

Dôvody neplatenia členského/príspevku na činnosť klubu – dlhodobé zranenie, alebo choroba (dlhšie ako 2 týždne).

Príspevok na činnosť klubu za hráča je kalkulovaný spôsobom, aby čiastočne pokryl náklady potrebné na chod jednotlivých družstiev počas celej sezóny.

V Bratislave, 20.7.2020.

Vedenie FK Dúbravka.

Postup 2% z daní. Darujte 2% z daní.

MILÍ RODIČIA, PRIAZNIVCI ŠPORTU A FUTBALU ZVLÁŠŤ, PATRÍ VÁM VEĽKÁ VĎAKA ZA TO, ŽE STE SA ROZHODLI PODPORIŤ NAŠE SPOLOČNÉ ÚSILIE SKVALITNIŤ ŽIVOT DETÍ, MLÁDEŽE v dúbravke.

Vážení fanúšikovia dúbravského futbalu!

Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našej mládeže. Sme otvorení všetkým deťom, ktoré majú chuť športovať.

Našou snahou je vychovať slušných a úspešných mladých ľudí, v najlepších podmienkach, učiť ich základným pohybovým návykom, futbalovej technike, rozvíjať ich pohybové a telesné schopnosti a predpoklady. Učíme deti žiť a spolupracovať v kolektíve, tešiť sa z úspechu svojho, kamaráta aj kolektívu, vážiť si a chrániť zverenú športovú výstroj a pomôcky. Vedieme ich k tomu, aby čo najlepšie reprezentovali seba, svoje školy, svojich rodičov, trénerov, mestskú časť Dúbravka a možno raz aj svoju vlasť.

Naším poslaním je zabezpečenie športovej prípravy detí a mládeže v FK Dúbravka, ktorá združuje 12 mládežníckych mužstiev s viac ako 180 deťmi od 4 do 17 rokov. Zo získaných prostriedkov zabezpečujeme pre 180 členov tréningové vybavenie, zlepšujeme materiálno-technické, športové, hygienické podmienky pre plnohodnotné fungovanie mládežníckych mužstiev združených pod FK Dúbravka.

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás podporili predošlé roky a uchádzame sa o vaše percentá z dane aj tento rok.

Počas prvej polovice roku minulého roku (2018/2019) sme mali prihlásených v súťažiach iba 5 mládežníckych kategórii plus dospelé tímy a to ženy a muži. Muži FK Dúbravka sa bili až do posledného kola o majstra ligy a po poslednom zápase sezóny si prevzali trofej pre víťaza V. ligy, kde viac ako ¾ mužstva pochádza z Dúbravky alebo sú našimi odchovancami. Aj to svedčí o kvalitnej práce s mládežou.

Letná prestávka bola naozaj krátka, už druhý júlový týždeň sme zorganizovali 3. ročník futbalového kempu FK Dúbravka, ktorého sa zúčastnilo 70 futbalistov, nielen z nášho klubu ale aj z iných.

Počas leta nám narástli počty hráčov o približne 20%, vznikli nové kategórie, prijali sme nových trénerov a celkovo sme prihlásili do súťaže 10 kategórií – U8, U9, U10, U11, U13A, U13B, U15, U17, ženy a muži. Takisto sme opäť otvorili najmenšie nesúťažné kategórie – U6, U7 a U8B. Dokopy 13 kategórii, z toho 11 mládežníckych, čo predstavuje takmer 180 nádejných futbalistov.

Po prvýkrát sa prípravky U9, U10, U11 predstavili v najvyššej bratislavskej súťaži, kde si vôbec nespravili hanbu a takmer vo všetkých zápasoch sme boli minimálne vyrovnanými súpermi.

U8 si po prvý raz zahrala ligu PMD, ktorá je organizovaná turnajovým spôsobom. Prvý domáci turnaj sme hneď aj vyhrali.

Ako jeden z mála klubov, ktoré majú v Bratislave a okolí celoročne využívateľnú umelú trávu a osvetlenie sme tak mohli trénovať v každom počasí a nezastavili nás ani dažde či snehová nádielka. Telocvičňu využívame minimálne, tréningy vonku na ihrisku nás posunú oveľa ďalej.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás počas minulého roka podporovali, ďakujeme rodičom za podporu v jesennej časti: najmä počas nepriaznivého počasia (silný dážď, mráz, sneh), ako aj za účasť na zápasoch a športové fandenie.

Bez Vás by toto všetko nebolo možné!

Vaše 2% sú jeden z možných príjmov futbalového klubu, ktorý slúži na podporu rozvoja futbalu pre deti v našom klube. Budeme vďační za každú podporu, ktorá bude využitá v prospech vašich deti.

Ďakujeme.

Rozpis tréningov

SEZÓNA 2020/2021

Vianočné prázdniny 21.12. – 10.1.2021

Začiatok tréningového procesu v novom roku je predbežne naplánovaný po skončení zákazu vychádzania, tj. 8.2.2021.

Partneri