Hlavným sponzorom klubu je už dvadsať rokov spoločnosť FK CRA s.r.o.

Najväčšie športové úspechy dosahoval Futbalový klub Dúbravka v rokoch 1990-1993, keď mužstvo mužov pôsobilo v II. slovenskej národnej lige. V priebehu posledných 20 rokov mal Futbalový klub Dúbravka v súťažiach zapojených v priemere 6 – 7 mužstiev.

V súčasnosti má Futbalový klub Dúbravka 10 súťažných družstiev a to muži, ženy, mladší dorast, starší žiaci, mladší žiaci A, mladší žiaci B a 4 mužstvá prípraviek. Celkovo to predstavuje zhruba 150 mladých športovcov.

Činnosť Futbalového klubu prispieva k rozvoju športu nielen v mestskej časti, vychováva deti k pohybovej aktivite a aktívnemu tráveniu voľného času a v nemalej miere prispieva k rozvoju zdravého životného štýlu populácie mestskej časti. Náš klub vo svojom areáli organizuje rôzne športové akcie pre základné školy a obyvateľov mestskej časti.

FK Dúbravka svojou činnosťou výrazne pôsobí nielen výchovne (šport učí disciplíne a zodpovednosti), ale aj preventívne, pretože deti majú zmysluplnú aktivitu. Máme záujem aj naďalej pokračovať v týchto činnostiach v uvedenom duchu a rozvíjať ich v snahe poskytnúť možnosti rozvoja komunite mestskej časti. Od trénerov si v spojitosti s kvalitným zázemím futbalového klubu sľubujeme zabezpečenie trvalého rozvoja mládežníckeho futbalu na zodpovedajúcej úrovni v regióne a jeho ďalšie napredovanie.

Futbalový klub Dúbravka bol založený koncom štyridsiatych rokov minulého storočia pod súťažným, ligovým názvom Slovan Dúbravka.

 • 1985
  došlo k zániku nezávislej štruktúry klubu, ktorý sa zlúčil s Telovýchovnou jednotou Slovan Dúbravka a Telovýchovnou jednotou BAZ Bratislava.
 • 1985
  od 1. júla už fungoval Dúbravský futbalový klub pod oficiálnym jednotným názvom Telovýchovná jednota BAZ Dúbravka.
 • 1989
  Po spoločensko-politických zmenách, po novembri 1989, nastali zmeny aj v pôsobení futbalového klubu v Dúbravke.
 • 1991
  vystúpil futbalový oddiel z Telovýchovnej jednoty BAZ Dúbravka a od 1. apríla 1991 vznikol samostatný právny subjekt – športové združenie Futbalový klub Dúbravka, čím sa začala písať novodobá moderná história futbalu v Dúbravke. Od roku 1986 je predsedom futbalového klubu Ing. Miroslav Janky, ktorý bol aj pri zmenách v roku 1991 a zastáva túto funkciu dodnes.
 • 2002
  V roku 2002 sa začalo s prípravou na rekonštrukciu a modernizáciu priľahlého športového areálu. Pri tejto príležitosti bola vypracovaná rozsiahla architektonická štúdia a vykonávacie projekty zamerané na výstavbu nových objektov a rekonštrukciu už existujúcich objektov.
 • 2003
  V roku 2003 sa oficiálne ukončila 1. etapa prestavby, počas ktorej bola zbúraná telocvičňa a obslužné zariadenia. Práve na tom istom mieste bola následne vybudovaná nová športová hala a prevádzková budova.
 • 2017
  V roku 2017 sme dokončili kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna. K zvýšeniu úrovne štadióna výrazne prispelo vybudovanie kvalitného umelého trávnika 3. generácie a umelého osvetlenia.
 • 2019
  V roku 2019 sa mužstvo seniorov stalo majstrami V. ligy OBFZ BA-mesto, keď si po dlhých 15 rokoch zdvihli nad hlavu trofej pre víťaza súťaže.

Futbalový klub Dúbravka je situovaný v nádhernom prostredí Devínskej Kobyly na ulici K Horárskej Studni v Dúbravke.

Predsedom futbalového klubu v Dúbravke je aj v súčasnosti Ing. Miroslav Janky, ktorý post predsedu aktívne zastupuje už od roku 1986.

ŠTADIÓN FK DÚBRAVKA

Futbalový klub Dúbravka sa nachádza v krásnom prostredí pod Devínskou kobylou na ulici k Horárskej studni. V roku 2002 započali prípravy na rekonštrukciu a modernizáciu celého športového areálu. Vypracovaná bola architektonická štúdia a vykonávacie projekty na výstavbu nových objektov a rekonštrukciu existujúcich.

V roku 2003 bola ukončená prvá etapa prestavby. Starú telocvičňu a priľahlé obslužné zariadenia bolo treba zbúrať a vybudovať novú prevádzkovú budovu a športovú halu. Po 10 mesiacoch práce prírodnú trávu nahradila umelá, vybudovala sa nová budova s komplexným zázemím pre všetky futbalové družstvá klubu.

V roku 2017 sme dokončili kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna, ktorá zahŕňala výstavbu novej sociálnej budovy ako zázemia pre futbalový klub. Nachádzajú sa v nej šatne pre hráčov a rozhodcov, kancelárie trénerov, práčovňa a priestory pre divákov (2 nové tribúny).

Športová hala sa využíva na rôzne halové športy (tenis, bedminton, basketbal, halový futbal). Súčasťou prevádzkovej budovy sú aj dve bowlingové dráhy, bar a ubytovacie kapacity.

Adresa: K Horánskej studni 31, Bratislava-Dúbravka
Kapacita: cca 500 miest

 

 

STANOVISKO FK DÚBRAVKA K VYJADRENIU BFZ

Stanovisko predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka a predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika k prípadu FK Dúbravka.

Stanovisko FK Dúbravka k stanovisku predsedu BFZ a predsedu ŠTK
BFZ k prípadu FK Dúbravka.

Vyjadrenie klubu

.

 

Tímy

Info pre rodičov

Služby zahrnuté v členskom poplatku na sezónu 2019/2020

 • kvalifikovaný tréner/tréneri – tréningy podľa najnovších tréningových metód,
 • športové pomôcky na tréning, lopty, dresy (vrátane prania),
 • kvalitné podmienky pre tréningový proces a zápasy – úplne nový, celoročne využiteľný, umelý trávnik v krásnom prírodnom prostredí,
 • vybudované zázemie pre hráčov – vykurované šatne, hygienické priestory samostatne pre každú šatňu,
 • zázemie pre rodičov a fanúšikov – 2 kryté tribúny, sociálne zariadenie pre divákov, možnosť občerstvenia a športového vyžitia priamo v areáli – Bowlingbar (tenis, bedmintom, bowling, stolný tenis).
 • Športové centrum Dúbravka (bar, tenis, bedminton, bowling, stolný tenis)

Členský poplatok bol stanovený vo výške 360 €/hráč/rok. Poplatok je možné uhrádzať:

 • mesačne do 10. dňa daného mesiaca (30 €),
 • štvrťročne do 10. dňa na začiatku každého kalendárneho štvrťroka (90 €),
 • ročne do 15.9.2019 (360 €).

Bankové spojenie: VÚB a. s., číslo účtu: 18437032/0200, IBAN: SK86 0200 0000 0000 1843 7032

Do popisu platby prosím uveďte meno a priezvisko hráča, kategóriu a obdobie, za ktoré poplatok platíte.

Členský poplatok za hráča je kalkulovaný spôsobom, aby čiastočne pokryl náklady potrebné na chod jednotlivých družstiev počas celej sezóny.

V Bratislave, 1.8.2019

Vedenie FK Dúbravka

Darujte 2% z daní.

Letný futbalový kemp

Kemp je určený vyznávačom najpopulárnejšej kolektívnej hry na svete, FUTBALU.

Máme pre Teba nové stredisko, ktoré je uprostred krásnej prírody, ako stvorené na tábor plný športu.

Zmeriaš si tu sily nielen s rovesníkmi, ale aj trénermi. Samozrejmosťou je už u nás kopec prekážok, agility, rebríky a kopec ďalších pomôcok, ktoré si vyskúšaš na vlastnej koži.

Je len na Tebe a Tvojom snažení ako vykľučkuješ spomedzi Tvojich táborových kamarátov v týchto disciplínach:

 • vedenie a ovládanie lopty
 • driblovanie a spracovanie prihrávky
 • hra jeden na jedného, kľučky a fintičky
 • streľba, hlavičkovanie, nájazdy a priame kopy
 • brániace činnosti

Všetko pod dohľadom skúsených trénerov.

Popri náročnom futbalovom programe však budeš mať dostatok času aj na kopec iných aktivít.

Letný futbalový kemp 2020 je vo fáze príprav!

Prihlasovací formulár na denný tábor 2019

Rozpis tréningov

SEZÓNA 2018/2019

Partneri