Hlavným sponzorom klubu je už dvadsať rokov spoločnosť FK CRA s.r.o.

Najväčšie športové úspechy dosahoval Futbalový klub Dúbravka v rokoch 1990-1993, keď mužstvo mužov pôsobilo v II. slovenskej národnej lige. V priebehu posledných 20 rokov mal Futbalový klub Dúbravka v súťažiach zapojených v priemere 6 – 7 mužstiev.

V súčasnosti má Futbalový klub Dúbravka 10 súťažných družstiev a to muži, ženy, U17, U15, U13A, U13B (U12), U11, U10, U9, U8 a tri nesúťažné kategórie U8B, U7, U6. Celkovo to predstavuje zhruba 180 mladých športovcov.

Činnosť Futbalového klubu prispieva k rozvoju športu nielen v mestskej časti, vychováva deti k pohybovej aktivite a aktívnemu tráveniu voľného času a v nemalej miere prispieva k rozvoju zdravého životného štýlu populácie mestskej časti. Náš klub vo svojom areáli organizuje rôzne športové akcie pre základné školy a obyvateľov mestskej časti.

FK Dúbravka svojou činnosťou výrazne pôsobí nielen výchovne (šport učí disciplíne a zodpovednosti), ale aj preventívne, pretože deti majú zmysluplnú aktivitu. Máme záujem aj naďalej pokračovať v týchto činnostiach v uvedenom duchu a rozvíjať ich v snahe poskytnúť možnosti rozvoja komunite mestskej časti. Od trénerov si v spojitosti s kvalitným zázemím futbalového klubu sľubujeme zabezpečenie trvalého rozvoja mládežníckeho futbalu na zodpovedajúcej úrovni v regióne a jeho ďalšie napredovanie.

Touto cestou by sme sa radi poďakovali mestskej časti Bratislava – Dúbravka za poskytnutú dotáciu na podporu športu mládeže v FK Dúbravka. ĎAKUJEME!

Futbalový klub Dúbravka bol založený koncom štyridsiatych rokov minulého storočia pod súťažným, ligovým názvom Slovan Dúbravka.

 • 1985
  došlo k zániku nezávislej štruktúry klubu, ktorý sa zlúčil s Telovýchovnou jednotou Slovan Dúbravka a Telovýchovnou jednotou BAZ Bratislava.
 • 1985
  od 1. júla už fungoval Dúbravský futbalový klub pod oficiálnym jednotným názvom Telovýchovná jednota BAZ Dúbravka.
 • 1989
  Po spoločensko-politických zmenách, po novembri 1989, nastali zmeny aj v pôsobení futbalového klubu v Dúbravke.
 • 1991
  vystúpil futbalový oddiel z Telovýchovnej jednoty BAZ Dúbravka a od 1. apríla 1991 vznikol samostatný právny subjekt – športové združenie Futbalový klub Dúbravka, čím sa začala písať novodobá moderná história futbalu v Dúbravke. Od roku 1986 je predsedom futbalového klubu Ing. Miroslav Janky, ktorý bol aj pri zmenách v roku 1991 a zastáva túto funkciu dodnes.
 • 2002
  V roku 2002 sa začalo s prípravou na rekonštrukciu a modernizáciu priľahlého športového areálu. Pri tejto príležitosti bola vypracovaná rozsiahla architektonická štúdia a vykonávacie projekty zamerané na výstavbu nových objektov a rekonštrukciu už existujúcich objektov.
 • 2003
  V roku 2003 sa oficiálne ukončila 1. etapa prestavby, počas ktorej bola zbúraná telocvičňa a obslužné zariadenia. Práve na tom istom mieste bola následne vybudovaná nová športová hala a prevádzková budova.
 • 2017
  V roku 2017 sme dokončili kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna. K zvýšeniu úrovne štadióna výrazne prispelo vybudovanie kvalitného umelého trávnika 3. generácie a umelého osvetlenia.
 • 2019
  V roku 2019 sa mužstvo seniorov stalo majstrami V. ligy OBFZ BA-mesto, keď si po dlhých 15 rokoch zdvihli nad hlavu trofej pre víťaza súťaže.

Futbalový klub Dúbravka je situovaný v nádhernom prostredí Devínskej Kobyly na ulici K Horárskej Studni v Dúbravke.

Predsedom futbalového klubu v Dúbravke je aj v súčasnosti Ing. Miroslav Janky, ktorý post predsedu aktívne zastupuje už od roku 1986.

ŠTADIÓN FK DÚBRAVKA

Futbalový klub Dúbravka sa nachádza v krásnom prostredí pod Devínskou kobylou na ulici k Horárskej studni. V roku 2002 započali prípravy na rekonštrukciu a modernizáciu celého športového areálu. Vypracovaná bola architektonická štúdia a vykonávacie projekty na výstavbu nových objektov a rekonštrukciu existujúcich.

V roku 2003 bola ukončená prvá etapa prestavby. Starú telocvičňu a priľahlé obslužné zariadenia bolo treba zbúrať a vybudovať novú prevádzkovú budovu a športovú halu. Po 10 mesiacoch práce prírodnú trávu nahradila umelá, vybudovala sa nová budova s komplexným zázemím pre všetky futbalové družstvá klubu.

V roku 2017 sme dokončili kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna, ktorá zahŕňala výstavbu novej sociálnej budovy ako zázemia pre futbalový klub. Nachádzajú sa v nej šatne pre hráčov a rozhodcov, kancelárie trénerov, práčovňa a priestory pre divákov (2 nové tribúny).

Športová hala sa využíva na rôzne halové športy (tenis, bedminton, basketbal, halový futbal). Súčasťou prevádzkovej budovy sú aj dve bowlingové dráhy, bar a ubytovacie kapacity.

Adresa: K Horánskej studni 31, Bratislava-Dúbravka
Kapacita: cca 500 miest

FK Dúbravka ponúka prenájom ihriska spolu so šatňami a sprchami. K dispozícií aj v zimných mesiacoch vďaka umelej tráve a osvetleniu. V prípade záujmu kontaktujte správcu areálu na +421 903 123 348.

 

 

FOTOGALÉRIA INTERIÉRU A EXTERIÉRU NIŽŠIE

Šatňa ´A´ tímu
Chodba
Miestnosť pre delegované osoby
Sprchy pre delegované osoby
Miestnosť pre delegované osoby
Šatňa pre hráčov
Sprchy pre hráčov
Šatňa pre hráčov

Sociálne zariadenie pre divákov a rodičov
Sociálne zariadenie pre divákov a rodičov
Sociálne zariadenie pre divákov a rodičov
Zasadacia miestnosť
Miestnosť pre videoanalýzy
Futbalové ihrisko
Futbalové ihrisko
Futbalové ihrisko
Futbalové ihrisko
Tribúna pre divákov
Celoročne využiteľná umelá tráva
Budova
Pohľad zhora

Tímy

Info pre rodičov

Služby zahrnuté v členskom poplatku na sezónu 2019/2020

 • kvalifikovaný tréner/tréneri – tréningy podľa najnovších tréningových metód,
 • športové pomôcky na tréning, lopty, dresy (vrátane prania),
 • kvalitné podmienky pre tréningový proces a zápasy – úplne nový, celoročne využiteľný, umelý trávnik v krásnom prírodnom prostredí,
 • vybudované zázemie pre hráčov – vykurované šatne, hygienické priestory samostatne pre každú šatňu,
 • zázemie pre rodičov a fanúšikov – 2 kryté tribúny, sociálne zariadenie pre divákov, možnosť občerstvenia a športového vyžitia priamo v areáli – Bowlingbar (tenis, bedmintom, bowling, stolný tenis).
 • Športové centrum Dúbravka (bar, tenis, bedminton, bowling, stolný tenis)

Členský poplatok bol stanovený vo výške 360 €/hráč/rok. Poplatok je možné uhrádzať:

 • mesačne do 10. dňa daného mesiaca (30 €),
 • štvrťročne do 10. dňa na začiatku každého kalendárneho štvrťroka (90 €),
 • ročne do 15.9.2019 (360 €).

Bankové spojenie: VÚB a. s., číslo účtu: 18437032/0200, IBAN: SK86 0200 0000 0000 1843 7032

Do popisu platby prosím uveďte meno a priezvisko hráča, kategóriu a obdobie, za ktoré poplatok platíte.

Členský poplatok za hráča je kalkulovaný spôsobom, aby čiastočne pokryl náklady potrebné na chod jednotlivých družstiev počas celej sezóny.

V Bratislave, 1.8.2019

Vedenie FK Dúbravka

Darujte 2% z daní.

Letný futbalový kemp 2020 je vo fáze príprav!

Rozpis tréningov

SEZÓNA 2019/2020

RONDO: 2017 – 2019

‘RONDO’ je pripravovaná dokumentárna séria, ktorý zobrazuje kompletnú cestu za titulom V. ligy počas dvoch uplynulých sezón. Futbalový klub Dúbravka sa 9. júna 2019 stal majstrom svojej ligy, keď v poslednom kole porazil Devínsku Novú Ves vysoko 7:2 a po 15 rokoch si tak muži FK Dúbravka pripísali významný úspech.

Dnes Vám prinášame prvé promo k tomuto projektu.

Partneri